Kyleffekt för kolsyreis och torris

Kyleffekt för kolsyreis och torris

När man jämför kyleffekten mellan torris och vanlig is beror denna väldigt mycket på vilken som är den lägsta temperatur som krävs. För varje grad ett kilo vanlig is värms upp krävs 2.2 kJ energi. För att smälta isen krävs ytterligare 334 kJ för varje kilo is.

För torris som redan är väldigt kall så krävs det 580 kJ när ett kilo kolsyreis sublimerar (avdunstar), vilket sker vid -låga 78.4°C.

I tabellen nedan visas hur stor kyleffekt som torris och vanlig is ger. Starttemperaturen för den vanliga isen är -20°C och för kolsyreisen är -78.4°C. Vid noll grader är värdena beräknade efter att den vanliga isen haft en fasövergång och blivit vatten.

ParameterCO2H2OEnhet
Specifik värmekapacitet gas0.822.1kJ/(kg•K)
Specifik värmekapacitet vätska-4.2kJ/(kg•K)
Specifik värmekapacitet fast0.812.2kJ/(kg•K)
Ångbildningsvärme-2260kJ/kg
Smältvärme-334kJ/kg
Sublimeringsvärme580-kJ/kg
Densitet gas1.981.29kg/m³
Densitet vätska-1000kg/m³
Densitet fast1500920kg/m³
Kyleffekt ner till -15°C11580kJ/kg
Kyleffekt ner till -15°C10870kJ/liter
Kyleffekt ner till -10°C22580kJ/kg
Kyleffekt ner till -10°C20870kJ/liter
Kyleffekt ner till -0°C378580kJ/kg
Kyleffekt ner till -0°C348870kJ/liter
Kyleffekt ner till +10°C419580kJ/kg
Kyleffekt ner till +10°C386870kJ/liter

Ifall det finns krav på att en kylvara (t.ex. organ eller vaccin) kräver en temperatur som inte överstiger -10°C ger en liter kolsyreis 43.5 ggr bättre kyleffekt än en liter vanlig is. Orsaken till den stora skillnaden i kyleffekt är att torrisen genomgår en fasövergång, från fast fas till gas genom sublimering, vilket kräver mycket energi. Dessutom är densiteten på torris cirka 1.6 gånger högre än för is.

Specifik värmekapacitet

Specifik värmekapacitet för kolsyreis och torris

Specifik värmekapacitet för torris är den mängd energi som åtgår för att värma upp ett kilo kolsyreis en grad. Den specifika värmekapaciteten är olika beroende på i vilken fas ett material är (gas, vätska eller fast form). Dessutom kan den specifika värmekapaciteten också variera med temperaturen vilket är vanligt för gaser.

Ångbildningsvärme

Ångbildningsvärme är ett mått på hur mycket energi som går åt för att få en vätska att övergå till gasform. Det går åt energi även om temperaturen på ämnet inte höjs för det sker en fasövergång från vätska till gasform vilket kräver mycket energi.

Smältvärme

Smältvärme är den energi som går åt för att smälta ett fast föremål så att den blir till vätska. Det krävs energi för att ett fast ämne ska bli flytande även om dess temperatur förblir konstant.

Sublimeringsvärme

Sublimeringsvärme är ett mått på hur mycket energi som krävs för att torris ska direkt övergå från fast form (kolsyreis) till gasform (koldioxid). Det är bara ett fåtal ämnen som kan sublimera vid normalt tryck.


Allt om torris

Här kan du hitta massor med viktigt om torrisen men även en hel del kul och lustigt som går att göra med torris och kolsyreis.Meny - Torris
Till förstasidan på www.torris.nu Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Sverige Utomlands Företag Nyheter