Förvaring av torris

Förvaring av torris

När du ska förvara och hantera kolsyreis och torris finns det ett par väldigt viktiga saker som du måste känna till. Om torrisen hanteras eller förvaras felaktigt finns det risk för svåra skador och till och med risk för att någon ska dö.

Viktiga saker som du ska tänka på gör att hantera kolsyreis på ett säkert sätt är:

Hantering av torris
 • Köp kolsyreisen strax innan du behöver den.
 • Alla transporter av torris ska vara märkta med en Farligt Ämne-skylt.
 • Lägg aldrig kolsyreis direkt i drinken eller maten eftersom detta kan orsaka allvarliga skador.
 • Placera aldrig torris mot t.ex. plast eftersom dessa kommer att bli spräda och spricka på grund av kylan.
 • Förvara bara torrisen längre tid (över en timme) i utrymmen som har bra ventilation väl ventilerade utrymmen.
 • Ifall du får frysskador av torris ska ni linda in skadan med en ren och torr tygbit och omgående uppsöka läkare.
 • Stoppa aldrig in kolsyreis i slutna kärl, flaskor eller burkar eftersom dessa kan explodera med en våldsam kraft.
 • Använda alltid skyddsutrustning när du hanterar torris. Minsta kravet är skyddsglasögon, varma handskar och täckande klädsel.
 • Transportera bara torris i utrymmen som är skiljt från förar- och passagerarutrymmet eftersom koldioxidgasen tränger undan luften.
 • Var inte i samma utrymme som där det förvaras torris eftersom av en liter torris blir det 750 liter koldioxid som kan orsaka svimning och kvävning.
 • Torris är definierat som ett farligt ämne och klassas enligt UN-nummer: 1845 i Klass: 9 och Klassifikation: M11.

Titta på videorna nedan för att få bättre förståelse av kolsyreis men på mer om hantering finns på hantera torris säkert.

How to ship with dry ice

Dry Ice Safety

Packaging frozen meat

How to ship breastmilk with Dry ice

Dry Ice Safety

Correct Way to Store Dry Ice


Allt om torris

Här kan du hitta massor med viktigt om torrisen men även en hel del kul och lustigt som går att göra med torris och kolsyreis.Meny - Torris
Till förstasidan på www.torris.nu Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Köpa torris Tillverka Förvara Använda