Torris

Torris

Torris, som oftast kallas kolsyreis, är fryst koldioxid gas som blir i fast form då den är kallare än -78.4°C. Torris kan användas till väldigt mycket, allt från roliga partytrick och experiment till att rädda livet på människor.

Ifall du har svårt att få tag på torrisen får du även tips på var du kan köpa kolsyreis lättast eller hur du själv kan göra torris.


Allt om torris

Torris är komprimerad koldioxidgas som får expandera och blir därför kall vilket gör att den fryser till iskristaller. Dessa iskristaller av kolsyresnö pressas ihop till hårda fasta block eller pellets av torris.

Fördelar med torris

Fördelar med torris

Det finns flera fördelar med torris jämfört med vanlig is och några av dessa är.

 • Torris är mycket kallare, -78.4°C, än vanlig is vilket är livsviktigt vid transport av vissa vacciner eller organ.
 • Torris har mycket högre kyleffekt per liter jämfört med vanlig -20°C is gjord på vatten. Kyleffekten är mer än 40 ggr bättre för torris jämfört med vanlig is ifall man behöver temperaturer under -10°C.
 • Ifall något ska vara väldigt kallt, t.ex. mRNA-vaccin som kräver -70°C, fungerar det inte att använda vanlig is.
 • När torrisen blir varm och sublimerar finns det inga spår av den men med vanlig is blir det blött.
 • Kolsyreis kan användas för att blästra och rengöra allt från klotter på fasader, smutsiga matrester eller maskiner i livsmedelsindustrin.
 • Det går att utrota annars svårtutrotade insekter så som vägglöss, eller silverfiskar eller malar.
 • För att släcka elektronikbränder är kolsyresnö mycket bättre en vanligt vatten eller snö egtersom koldioxid leder elektricitet dåligt.

Viktigt att veta om torris

Torris

Det är inte bara fördelar med torris utan det finns många risker med is som är -78.4°C och som blir gas när den blir varm. Det som du måste känna till och vara medveten om är att:

 • Torris är klassat som ett farligt ämne av flera anledningar.
 • Du kan få permanenta frostskador ifall du tar i -78°C kolsyreis.
 • Varje år kvävs många människor ihjäl av koldioxid varje år som är ett gifigt ämne.
 • När kolsyreisen bli varm skapas en gas som kräver 750 ggr större utrymme.
 • Läs på om regler för hantering och förvaring innan du köper torris.
 • Ifall du tänkt att använda torris på en för dig nytt sätt ska du läsa på om detta och försöka först de risker som finns.

Fakta om torris och kolsyreis

Här kan du få dig till livs att du behöver veta om kolsyreis och torris.

Fakta om torris och kolsyreis
 • En liter torris väger cirka 1.5kg.
 • Torris kan kallas även för kolsyreis.
 • Torris är egentligen frusen koldioxid.
 • Kolsyreis kan inte smälta utan blir till gas.
 • Torris är koldioxid som är kallare än -78.4°C.
 • En liter koldioxid blir cirka 750 liter koldioxidgas.
 • Torris kan orsaka permanenta frostskador på din hud.
 • Kolsyreis köpas vanligtvis i form av pellets eller block.
 • Torrisen kan även kallas för kolsyresnö om den inte är kompakt.
 • Torrisen kan tränga undan syret vid marken och orsaka kvävning.
 • Använd alltid handskar och skyddsglasögon när du hanterar kolsyreis.
 • Torris i glass eller frysta frukter ger dessa en svagt syrlig eller sur smak.
 • Densiteten för koldioxidgas är 1.98 kg/m³ och för luft är densiteten 1.29 kg/m³.
 • Torris är väldigt bra som blästringsmedel eftersom den inte lämnar några rester.
 • Stoppa aldrig in torris en sluten och förseglad behållare eftersom den kan explodera.
 • Torrisen blir aldrig vätska vid normala tryck utan övergår från fast form till gas direkt.
 • Du kan göra torris genom att tömma en utgången brandsläckare av kolsyretyp i en tygsäck.
 • Den franska kemisten Charles-Saint-Ange Thilorie var den i världen som först upptäckte kolsyreisen år 1815.

Varför år torris farligt?

Why Is Dry Ice Dangerous?


Allt om torris

Här kan du hitta massor med viktigt om torrisen men även en hel del kul och lustigt som går att göra med torris och kolsyreis.Meny - Torris
Till förstasidan på www.torris.nu Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Köpa torris Tillverka Förvara Använda